تجربیات باربری

احتمالا تمامی شما یک توشه لوازم کشی خانه، دفتر کار و غیره را تجربیات نموده اید و میدانید که می‌تواند چه ش

توسط مدیر سایت در 12 خرداد 1402

احتمالا تمامی شما یک توشه لوازم کشی خانه، دفتر کار و غیره را تجربیات نموده اید و میدانید که می‌تواند چه شغل حوصله فرسایی باشد. اکثر زمان ها اشخاص و به خصوص خانم ها گرفتاری و نگرانی انتقال وسایل خویش را برای اثاث کشی دارا‌هستند.

درین نوشته‌علمی تکنیک هایی را آورده ایم که سوای زخم به خودتان و وسایل بتوانید آنان‌را به شایسته ترین صورت جابجا نمائید.  باربری اسباب کشی در‌حالتی که بتوانید با تمرکز ترفندها و نکات اثاثیه کشی را به فعالیت ببرید فرآیند آن برای شما معمولی خیس گردد. آغاز نکات اصلی در اسباب و اثاث کشی خانه را آورده ایم و در قسمت های آینده هم به تجارب اثاثیه کشی و ترفندهای دیدنی آن پرداخته ایم.
نکات اساسی در اثاثیه کشی خانه

برای اینکه بتوانید اثاثیه کشی خویش را به شایسته ترین صورت اجرا دهید مایحتاج میباشد با نکات اصلی در اثاث کشی آشنا گردید تا بتوانید سوای خلل و در زمان مطلوب وسایل خویش را جابجا فرمائید. رعایت این نکات پیش از لوازم کشی، حین آن و آن گاه به شما امداد می نماید تا ریلکس خیس وسایل را جابجا نمائید. موردنیاز میباشد برای بسته بندی وسایل خویش فرصت بگذارید و این عمل را با تمرکز ایفا دهید.
۱. لیست شغل های لوازم کشی را از پیشین تهیه و تنظیم نمایید

با راهکارها و ترفندهایی که در محاسبه لیست اسباب و اثاث کشی برای شما فراهم کرده‌ایم، همگی کارهایی که نیاز میباشد پیش از اثاثیه کشی به آن ها دقت فرمائید را می‌توانید مشاهده فرمائید.
۲. فرصت موردنیاز برای بسته بندی و حمل وسایل را تقریب بزنید

مطلقا پیش از لوازم کشی تقریب بزنید که انتقال آن‌ها چقدر فرصت می‌برد تا در حین‌بندی خویش به نقص‌ نخورید و به موقع و سوای شتاب وسایل خویش را به محل نو منتقل فرمائید.
۳. وسایل موردنیاز اثاث کشی را از پیشین تنظیم فرمائید
پیش از اثاثیه کشی هر انیمیشن را برچسب گذاری نمائید تا در هنگام چینش سهل باشید

یک کدام از مهم‌ترین نکات اسباب و اثاث کشی، تنظیم اسباب بسته بندی میباشد. همانگونه که می دانید برای اثاث کشی  خانه به وسایلی مانند برنامه کودکان در سایزهای متعدد، چسب نواری پهن، قیچی، صندوق، برچسب، طناب، ماژیک و غیره نیاز دارید.

یکی شغل های مدبرانه پیش از اسباب و اثاث کشی این میباشد که از برچسب به کار گیری کنیم. برای وسایل هر بخش از آشپزخانه کارتنی تنظیم کنیم و با برچسب معین کنیم این وسایل مرتبط با کدام قست از منزل میباشد.

شما میتوانید برای تنظیم اسباب و اثاث بسته بندی لوازم کشی به دکان نوبار رجوع‌کنید. همینطور میتوانید درخواست بسته بندی اسباب و اثاث را به مشاوران نوبار اعلام فرمائید و خاطر خودتان را از بسته بندی شل نمائید.
۴. هنگام حمل، مراقب وسایل شکستنی باشید

برای حمل وسایل شکستنی اعتنا بیشتری داشته باشید و یا این که در صورتی کسی این فعالیت را برای شما ایفا می‌دهد به آن ها این مساله را خیال نشانه فرمایید.
۵. عالی میباشد از وسایل آشپزخانه استارت نمائید
در اکنون بسته بندی اسباب آشپزخانه برای اثاث کشی
عمل طاقت فرسا را آغاز اجرا دهید و از آشپزخانه استارت فرمائید

وسایل آشپزخانه زیرا شکستنی و حساس خیس می‌باشند گرفتاری شما برای بسته بندی آن ها بیشتر میباشد.
۶. اعتنا ما یحتاج در بسته بندی وسایل شکستنی و حساس داشته باشید
بسته بندی

یکی‌از دیگر از نکات اصلی در اثاثیه کشی این میباشد که وسایل حساس و دقیق که احتمال بیشتری وجود دارااست در اسباب و اثاث کشی زخم ببینند را با پلاستیک های منحصربه‌فرد مراقبت فرمایید و با تمرکز هریک را در برنامه کودکان نهاده و سفت با چسب پهن یا این که طناب، بسته‌بندی فرمایید.

برای شناخت بی نقص با بسته بندی اسباب شکستنی، راهنمای بی نقص نوبار راجع به بسته بندی وسایل شکستنی را استیناف فرمایید.
۷. پیش از لوازم کشی برنامه خردسالان با اندازه های مطلوب تهیه و تنظیم فرمائید
برای لوازم کشی نیاز میباشد انیمیشن با بعد ها متفاوت تهیه و تنظیم فرمایید

می‌توانید از سوپر مارکت ها یا این که بنگاه های مواد غذایی کارتون تنظیم نمایید. ولی برای حمل امن و ریلکس می توانید مطلوب ترین وسایل و برنامه خردسالان های اسباب و اثاث کشی را از نوبار تهیه و تنظیم نمایید.
۸. برنامه کودکان و باکس ها را با تمرکز و سفت بسته بندی فرمائید

یک کدام از نکات اساسی اثاث کشی میباشد این میباشد که از بستن در باکس ها یقین نتیجه ها فرمایید. با طناب های باریک یا این که نوار چسب های سفت در باکس را ببندید.
۹. بعداز بسته بندی برنامه کودک ها را برچسب گذاری نمائید

برای اینکه بعدا در دکوراسیون وسایل به خلل واکنش نکنید و بدانید چه چیزی حمل می‌کنید که در طی اسباب و اثاث کشی حفظ بیشتری نمائید روی آن‌ها برچسب زده و با ماژیک بنویسید. توضیح قابل قبولی از نوع وسیله روی کارتون بنویسید تا مجال چینش هم ریلکس باشید ویکی پدیا  ما یحتاج نباشد برای جستن یک وسیله تمام برنامه کودک ها را گشوده نمایید.
۱۰. شالوده های مبلمان را بپوشانید

برای خودداری از زخم به مبنا های مبلمان و کنده شدن روکش آن‌ها پیش از لوازم کشی بدور محور ها را با خبرنامه یا این که ورقه باطله بپوشانید. سفارش میکنم این آیتم که از نکات اصلی در اثاثیه کشی میباشد را فراموش نکنید.
۱۱. وسایل را پاک و آنگاه بسته بندی فرمایید
پیش از چیدن وسایل را پاک و آراسته فرمایید

همه وسایلی که دارید را پیش از بسته بندی پاک فرمایید و گرد و غبار آن ها را بگیرید و سپس با تمرکز آن ها را در باکس یا این که انیمیشن بگذارید.
۱۲. مبلمان را با پلاستیک یا این که پتو بپوشانید
مبل بسته بندی گردیده با بابل (پلاستیک حبابدار)

برای دوری از آلوده و کثیف شدن پارچه مبل یا این که صندلی‌ها، با روکش پلاستیکی آنان‌را پوشش دهید. در حالتی‌که نیاز به ارشادوراهنمایی بیشتر دراین باره دارید، قطعا نوشته‌ی‌علمی جامع ما در ارتباط طرز بسته‌بندی مبلمان در اسباب و اثاث کشی را ببینید.
۱۳. وسایل هنگفت را در یک انیمیشن نگذارید

برای اینکه وزن باکس ها متعادل باشد کلیه وسایل هنگفت را در یک انیمیشن نگذارید. به عنوان مثال کتب را در کارتون های گوناگون بگذارید.
۱۴. در اثاثیه کشی برای حمل گل و گیاهان توجه نمائید
در حمل گلدان ها و گیاهان اعتنا بیشتری موردنیاز میباشد

گیاهان و گلدان های تعالی را به به عبارتی شکل جابجا نمائید. ولی یک نکات اساسی در اثاثیه کشی گلدان های خرد، این میباشد که آنان‌را در یک باکس قرار دهید و باطن هر گلدان یک چوب به طول بلندترین گلدان بگذارید و با یک پلاستیک دارنده منفذ رو و بدور باکس را بپوشانید.
۱۵. اسباب لوکس را جداگانه حمل فرمائید

زیورآلات و اجناس لوکس را پیش خودتان نگه دارید و با خودرو فردی جابجا نمائید.
۱۶. اثاثیه ضروری را در دسترس قرار دهید

وسایلی که استعمال هر روز می‌باشند و در هنگام اثاث کشی و در طول انتقال به آن‌ها نیاز دارید در دسترس قرار دهید. مثل اسباب فردی و بهداشتی.
۱۷. هر وسیله بزرگی که می‌توانید را به بخش های خرد تفکیک نمایید.

در صورتی‌که وسایل والا مانند مبلمان دارید که قابل تفکیک و غیروابسته کردن میباشند آنان‌را جداگانه فرمایید تا حمل آن‌ها برای شما ریلکس خیس باشد و به آن‌ها زخم نرسد.
۱۸. کارایی نمایید همگی وسایل را بسته بندی فرمایید.

یک کدام از نکات اساسی در اثاث کشی این میباشد برای پرهیز از شکستن و جراحت وصال به وسایل در طول اسباب و اثاث کشی، هر وسیله ای در هر اندازه ای به طبع می بایست با پوشش کارتنی یا این که هر مثال دیگر پوشانده گردد زیرا در تاثیر اصطکاک با وسایل دیگر ممکن میباشد وخیم شوند.
۱۹. برای انتقال از شرکت ها خدماتی و اشخاص زبده در این باره به کار گیری نمایید.

برای اینکه بتوانید اثاثیه گران قدر را جابجا نمائید در عوض پرداخت هزینه از اشخاصی که عمل آنان حمل لوازم میباشد امداد بگیرید. آنان هر چیزی که برای حمل و نقل نیاز داشته باشند را با خویش به همدم می‌آورند.
۲۰. در زمان اثاث کشی آغاز لوازم هنگفت را بارگیری نمائید.

فراموش نکنید که جایگذاری در وسیله نقلیه که کامیون یا این که نیسان میباشد با تمرکز شکل بگیرد. در صورتیکه باربری خویش را با نوبار اجرا می‌دهید، راننده‌های یادگرفتن چشم ما بارچینی اصولی و ماهر را برای شما اعمال میدهند.
۲۱. جامه هایی که معلق می‌باشند را به به عبارتی شکل با گیره لباسی باطن انیمیشن اختصاصی، ملحفه یا این که پلاستیک گرانقدر بگذارید.

شیوه بسته بندی جامه‌ها هنگام انتقال

با رعایت این نکات اساسی در لوازم کشی خانه دکوراسیون آن ها هم برای شما سریع خیس و شل خیس میباشد.
۲۲. به کارتون منحصربه‌فرد اسباب برقی اعتنا فرمائید

یک کدام از نکات اصلی در اثاث کشی این میباشد که برای حمل وسایل برقی از برنامه خردسالان‌ها و باکس‌های خودشان به کار گیری فرمایید.
۲۳. وسایل شکستنی در برنامه کودک سفت قرار بگیرد

پس از قرار دادن هر وسیله شکستنی در باکس از سفت بودن مکان آن اعتقاد و باور نتایج فرمایید.
۲۴. به دور پرت کردن وسایل فارغ از مصرف را فراموش نکنید.

معمولا در هر اثاثیه کشی وسایلی پیدا میشود که نیاز ندارید یا این که اضافه می باشند، کارایی نمائید آنها‌را بدور بریزید.
تجارب اثاثیه کشی
تجربیات های لوازم کشی

در کنار نکات اساسی در اسباب و اثاث کشی رعایت مواقعی که تجربه اثاثیه کشی میباشند نیز قادر است راهگشای شما در اثاث کشی خانه باشد که در پی آوردیم:

هنگامی که در هم اکنون بسته بندی و اثاثیه کشی می باشید حواستان به کودک ها باشد که در درحال حاضر دویدن و رفت و آمد به خودشان و وسایل جراحت نزنند. همت فرمایید در طول بسته بندی، وسایل را در مسیر رفت و آمد آنان نگذارید و سریعا بسته بندی کرده و در یک کناره قرار دهید.
یک کدام از دیگر از تجربه لوازم کشی این میباشد که قطعا پیش از اینکه وسایل را به منزل نو ببرید نظافت آن را اعمال دهید و سم پاشی فرمائید تا همگی آلودگی ها از در میان بروند. منزل قبل را نیز پس از روی هم گذاشتن وسایل منزه نمائید.
ممکن میباشد بعداز انتقال وسایل، موکت های شما در تاثیر انتقال وسایل آلوده و کثیف شوند پس عالی میباشد پیش از اثاث کشی کف منزل را با پلاستیک یا این که ملحفه های کهنه بپوشانید.
برای حمل کمدها آن‌ها را به عقب بچرخانید تا نفر دوم پایین آن را بگیرد و وزن بوفه در اواسط قرار بگیرد.
برای انتقال مبلمان میتوانید از تسمه های حمل مبلمان به کار گیری نمایید.
برای حمل صندلی های تعالی که ممکن میباشد حمل آن‌ها دشوار به حیث رسد آنان‌را دو نفره و به صورت L بگیرید تا بتوانید آن را جابجا نمائید. به آن ها زاویه بدهید تا از چارچوب در به راحتی رد شوند.
درصورتی که نیروی کمکی دارید هر فرد را مسئول بخشی از وسایل منزل نمائید. در‌حالتی که خودتان فقط می باشید آغاز وسایل یک بخش را بسته بندی نمایید و بعد به سراغ بخش های دیگر بروید.
یکی‌از تجارب اثاثیه کشی که میتواند امداد کننده باشد این میباشد که جامه ها را به محض نقل جای سریعا معلق فرمایید.
آغاز وسایل بلندمرتبه را جابجا کرده و بچینید و آن‌گاه بر طبق فضایی که مانده وسایل دیگر را در محل مطلوب قرار دهید.
در منزل یا این که محل نو آغاز وسایل ضروری مانند یخچال فریزر و اجاق را راه‌اندازی فرمایید.
انیمیشن های خالی را پس از گشوده شدن و چیدن به سوا منزل ببرید تا توسعه خویش را در دکوراسیون مشاهده کنید.
چندی قبل از اسباب و اثاث کشی وسایل خویش را بسته بندی فرمایید و وسایل شکستنی را در برنامه کودک های خرد قرار دهید.
وسایل ضروری را سریع خیس گشوده فرمائید.

ترفندهای دیدنی لوازم کشی
ترفندهایی برای لوازم کشی خوب

درین قسمت می‌خواهیم به ترفند های جذاب برای اسباب و اثاث کشی اشاره کنیم تا بتوانید انتقال شل تری را تجربیات نمایید. این ترفندها مکمل نکات اصلی در اسباب و اثاث کشی می‌باشند:

عالی میباشد آغاز کل اسباب و اثاث هنگفت را بارگیری نمایید. بوفه، میز، مبلمان، یخچال فریزر، یخچال و غیره بایستی آغاز در پشت کامیون قرار بگیرند. برای شناخت با طریق درست حمل سردخانه این نوشته‌علمی را استیناف نمایید.
اقلام دقیق مثل شیشه ها را در کنار اجسام هنگفت مانند مبلمان بارگیری و محافظت نکنید. همینطور ممکن میباشد در مشت اندازهای جاده این اثاثیه دقیق سقوط نمایند یا این که بشکنند عالی میباشد آنان را در یک بوفه یا این که مکان امنی قرار دهید.
کارایی نمائید در درون باکس ها وسایل یک نوع قرار دهید و باکس های مرتبط را در کنار همدیگر قرار دهید.
یکی‌از نکات اصلی در اثاث کشی این میباشد که برای باکس ها شماره بگذارید و طبق شماره آنان‌را کنار هم بگذارید که در بارگیری کنار هم قرار گیرند. این به حمل کنندگان هم امداد می نماید تا بتوانند جای مطلوب در منزل نو برای هر باکس را گزینش نمایند.
یک فرد را مسئول بگذارید تا کارگران را برای تخلیه توشه هر کارتون، مبتنی بر شماره در محل خویش موعظه نماید.
بعداز اینکه مکان وسایل معین شد آن ها را گشوده فرمائید و تا پیش از آن بسته ها را گشوده نکنید.
از آنجایی که مدام او‌لین لوازمی که در وسیله نقلیه بارگیری میشوند در پایان بیرون میشوند، اسباب و اثاث اساسی و ضروری را در پایان بارگیری فرمائید. این ترفند دیدنی اثاثیه کشی را بخاطر بسپارید.
یک طرح کاغذی برای قرار دادن وسایل در منزل نو خویش برای تخلیه توشه در لحاظ بگیرید. مثلا مشخص و معلوم فرمائید که مبلمان در کجا قرار گیرند، این به شما امداد می نماید که نیاز کمتری به انتقال وسایل باشد و هرمورد را در مکان درست خویش بگذارید.
در صورتیکه برخی از وسایل این امکان را دارا هستند که آن ها را به تکه های کوچکتر تقسیم فرمایید، پیش از تفکیک از آنان عکس بگیرید تا هنگام اسمبل کردن آن ها مبتلا ایراد نشوید.
وسایل هنگفت را در چمدان قرار دهید که حمل آن شل خیس باشد.
مواد غذایی را پیش از اسباب و اثاث کشی فریز فرمائید و در روزهای پایان مواد غذایی جدید نخرید.

در‌این نوشته ی علمی به صورت کاملی به نکات اساسی در لوازم کشی پرداختیم و به ترفندها و تجربیاتی که رعایت آن ها قادر است زحمت شما‌را برای انتقال اسباب کاهش دهد نیز اشاره کردیم. امیدوارم که‌این نوشته‌علمی برای شما موثر باشد..

منبع : list autobar arzan

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن