دانلود کتاب امریکن انگلیش فایل tagged posts

دانلود کتاب داستان

ظهر روز اول آبان ، تهران تقریباً سرد است و سخنگوی رادیو گفت هوا نسبت به روزهای گذشته چند درجه سردتر است. پاییز تمام شد و کتاب “خیابان در خیابان انقلاب” یک روز عادی است.

پشت ویترین تاکسی ، من به کتابفروشی های تقریبا لوکس و بزرگ خیره شده ام ، که به طور فزاینده ای کتابفروشی های کوچک و قدیمی خیابان انقلاب را تحت الشعاع خود قرار می دهند و اکنون بیش از هر فروشگاه دیگری مورد بازدید مشتریان قرار می گیرد. کم کم ذهنم این روزها به دنبال کندی بازار و آینده نامعلوم کتابفروشی های سنتی و سنتی است ، جایی که راننده در یک خیابان فلسطینی متوقف می شود و من مجبور هستم پیاده شوم...

Read More