خوب، بد و حلقه شنا بادی

رنگ بدن با پیدا کردن غذا، محافظت از خود در برابر مهاجمان، و ارتباط فراگونهای مرتبط است. این رفتارها پس از آن

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

رنگ بدن با پیدا کردن غذا، محافظت از خود در برابر مهاجمان، و ارتباط فراگونهای مرتبط است. این رفتارها پس از آن بروز پیدا کردند که یک انسان برای مدت طولانی با دلفین خاصی ارتباط دوستی برقرار کرده و دلفین «خجالت» خود نسبت به آن انسان را از دست دادهاست. دوره سنگوارهای این جانوران از میوسن پیشین تا امروزه است. اجداد دلفینهای امروزین نزدیک به ۵۴-۵۳ میلیون سال پیش در دوره ائوسن وارد دریا شدند. در هنگام بهرهگیری از پژواکیابی، دلفینها اغلب صدای برگشتی از یک جانور یا اشیای اطراف را در ذهن خود تحلیل کرده و هر صدای برگشتی را مترادف با یک شی تعریف میکنند. این جانور با «فیلتر» کردن آب دریا تغذیه میکرد؛ به این معنا که با فروبردن میزان زیادی از آب دریا به درون دهان و سپس بیرون دادن آن، ماهیان کوچک و جانوران ریزی چون پلانکتونها را در پشت صفحههای شانهای دهان و در نتیجه درون دهان خود گیر میانداخت و آنها را میبلعید. ᠎Artic le has  be​en created ᠎by GSA Conte nt G᠎en erat or D᠎em oversi​on.

دلفینها به دو گروه عمده تقسیم میشوند که گروه نخست را دلفینهای ساکن اقیانوسها در تیره دلفینسانان تشکیل میدهند و گروه دوم را دلفینهای ساکن رودخانهها در بالاخانواده روددلفینواران. درخت فیلوژنتیک نشاندهنده جایگاه آببازسانان در میان پستانداران و سمداران که بر پایه چندین بررسی مولکولی پیشنهاد شدهاست. و زنجیره دیانای میتوکندریایی نشان میدهند که نیاکان آببازسانان به احتمال بسیار سمداران ابتدایی بودند. بر پایه بررسیهای دیانای مولکولی، نزدیکترین جانور به آببازسانانی چون دلفین اسب آبی است. این سرعت کمتر از سرعت بسیاری دیگر از آببازسانانی چون نهنگها است. آنها از تواناییهایی چون تولید سونار و شنوایی بسیار قوی برای یافتن طعمههایشان بهره میگیرند. تیم ملی کاراته افغانستان در مسابقات ورزشی هاشی آرا کاراته که در ماه ثور سال ۱۳۹۰ در کشور دانمارک به راه انداخته شده بود وحید احمد جویا با کسب یک مدال طلا، فرید دوراندیش، فریداحمد جویا، اسدالله مبارز، ذبیحالله و یحیی، با کسب پنج مدال برنز توانستند مقام چهارم مسابقات جهانی دانمارک را از آن خود کند. در این ویدیو راه اندازی حلقه شنا بادی را مشاهده میکنید . غذای این جانوران را ماهی و سرپایان تشکیل میدهند.  Data has  been g᠎enerated  by G SA C ontent Generat​or Demoversion .

دلفینهایی نیز که در پژوهشها به حالت بیهوشی برده میشوند این رفلکس دم را نشان میدهند. از این رو، تا پایان ائوسن آببازسانان به شکل کامل آبزی شده بودند و فرزندانشان را در آب شور به دنیا میآوردند. قدیمیترین سنگوارههای پیدا شده از دلفینها مربوط به ۱۱ میلیون سال پیش در میوسن پسین است. فدراسیون در میتروپولیتن واشینگتن دی سی فعالیت دارد. بازی بزکشی در افغانستان بهشکل رسمی وغیر رسمی وجود دارد. برای اولین بار از تاریخ ۲۱ الی ۲۵ حمل سال ۱۳۸۹ مسابقات انتخابی مردان آهنین یا قویترین مردان در کمیته ملی المپیک افغانستان با اشتراک ۵۰۰ ورزشکار از ۱۵ ولایت برگزار گردید. از آنجا که روشهای شنای گوناگونی در میان گونههای دلفین وجود دارد، سرعت شنای هر گونه ممکن است با دیگری فرق داشته باشد. بررسیها نشان دادهاند که دلفینها میتوانند در ذهن خود برای صداهای گوناگون، تجسمهای گوناگونی پدیدآورند به گونهای که هر صدا در ذهنشان بیانگر و برابر با یک شی باشد. بعضی بررسیها نشان دادهاند که دلفینهای چرخان و پهلوسفید در هاوایی به وسیله الگوهای رنگآمیزی بر بدنشان و از راه جنباندن بدن به هم سیگنالهای ارتباطی میدهند. بررسیها بر روی بعضی گونههای دلفین نشان دادهاند که آنها دارای حس چشایی هستند و میتوانند میان مواد شیمیایی گوناگون تمایز قایل شوند.

در کنار این مورد، ساییدگی بر روی سطوح زبر نیز می تواند منجر به آسیب دیدگی محصولات بادی شود. تنها مورد استثناء در این قاعده دلفین رودخانهای بوتو است که دارای موهای ریز ماندگار بر روی پوزه خود است. دلفین رودخانهای شبهقاره هند لنز چشمی قدرتمندی ندارد و در عمل تنها توانایی تشخیص نور از تاریکی را دارد. نرها دارای دو شکاف هستند که یکی اندام تناسلی را پنهان میکند و دیگری که پشتتر قرار دارد مقعد را. این مسابقات بین ۲۰ تیم از ۸ کشور آسیایی برگزار شده بود که تیم تکواندوی افغانستان توانست حریفانش را شکست دهد و با ۱۵ مدال طلا، ۷ نقره و ۶ برنز مقام قهرمانی این مسابقات را کسب کرده و به خانه برگردد. گاهی نیز به ایجاد مزاحمت برای دیگر جانداران دریایی از جمله مرغان دریایی و لاکپشت میپردازند. قدامت این بازی از تاریخ ایجاد جشن نوروز آغاز گردیدهاست که تا امروز درجشن نوروز ادامه دارد. دلفینها از سوراخ تنفسی در بالای سر خود تنفس میکنند و نای در جلوی مغز قرار دارد.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن