Monthly Archives فوریه 2021

طریقه گرفتن نفقه و مهریه

روند عملی دریافت نفقه

نفقه هزینه معمولی معاش زن و طفل است و یکی‌از تعهدات مالی مرد در وصلت دایم پرداخت نفقه است . عدم پرداخت نفقه بوسیله مرد نیز ضمانت رسمی دارااست و نیز کیفری . گرفتن نفقه همراه با ضمانت رسمی و کیفری مراقبت , که مشتمل بر فرآیند اخذ مراقبت است , گرفتن نفقه ما به میزان محافظت زنان و شیوه انتخاب مخارج حفظ برای زنان و خردسالان خوا هیم پرداخت .

نفقه چیست؟

گرفتن نفقه طبق ماده 1107 ضابطه دولتی , نفقه همگی نیازهای معمولی زن از قبیل تسکین دهنده , خرقه , طعام , لوازم خانه و مخارج درمانی و بهداشتی و کا...

Read More

خرید رمان انگلیسی اورجینال

خرید کتاب رمان انگلیسی کتاب “روانشناسی دین و معنویت: دانش عمیق و دقیق در عمل” کتابی است با دیدگاه بیرونی (تحقیق) و دیدگاه درونی (تجربه شخصی). گفتن داستان های واقعی برای افراد از مذاهب یا ملحدان مختلف باعث خوانایی بیشتر کتاب می شود.
نقل داستان های واقعی از کافران در یک کتاب
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، کتاب “روانشناسی دین و معنویت: دانش عمیق و دقیق در عمل” به قلم تیموتی چیزمور ، ترجمه فرزانه رسانه و مجتبی دلیر ، توسط نشر ارجمند منتشر شد.

این کتاب به ع...

Read More

ترجمه مقالات

ترجمه مقاله اکثر مردم تصور می کنند که آنها می دانند ترجمه چگونه کار می کند. شما کلمات را از یک زبان می گیرید و آنها را به زبان دیگر قابل فهم می کنید. مطمئناً ، برای رسیدن به درک جامد ، مانند اصطلاحات و پایگاه های مختلف دانش فرهنگی ، چند مانع وجود دارد ، اما باید یک روند کاملاً ساده باشد.

سپس شما در مورد ترجمه مطلب جستجو می کنید. و می فهمید که این اصلا ساده نیست. ناگهان کلمات اختصاری از هر طرف به سمت شما پرواز می کنند...

Read More

آموزش قانون جذب امیر شریفی

آموزش قانون جذب امیر شریفی

شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که به مسئله ای فکر کرده باشید و آن مسئله دقیقا رخ دهد. خواه آن اتفاق خوب باشد یا بد، در مدت زمان کوتاهی پس از فکر کردن به آن اتفاق می افتد. می دانید دلیل این رخداد ها چیست؟ جواب ساده است! قانون جذب.

قانون جذب حاکی از آن است که شما از طریق افکار و اعمال خود موارد مثبت یا منفی را به زندگی خود جذب می کنید. با استفاده از قانون جذب، افراد به خواسته های عمیق وجودی خود خواهند رسید. در این میان، اساتیدی وجود دارند که به شما در رسیدن به اهداف و خواسته هایتان از طریق آموزش قانون جذب کمک می کنند...

Read More